KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

Trudne pytania… Dobre rozwiązania. Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu. Praktyczna konferencja szkoleniowa

W dniach 14-15 kwietnia 2016 r. w Gdyni odbędzie się ogólnopolska konferencja na temat
„Trudne pytania… Dobre rozwiązania. Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu. Praktyczna konferencja szkoleniowa”.

Zaproszenie na konferencję skierowane jest do wszystkich, którzy na co dzień pracują z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu, a także do rodziców. W konferencji wezmą udział prelegenci z Polski, z Belgii i Holandii, którzy posiadają ogromne doświadczenie w pracy zarówno w obszarze seksualności, jak i z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu.

Konferencyjne wystąpienia skupią się przede wszystkim na kwestiach praktycznych, czyli właściwym postępowaniu w sytuacji pojawienia się problemowych zachowań o charakterze seksualnym u osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu. W związku z tym, iż osoby te znacznie częściej doświadczają przemocy seksualnej, zaś w naszym systemie nie otrzymują właściwego wsparcia i ta kwestia będzie szeroko dyskutowana podczas obrad. Nie zabraknie także głosu osób z niepełnosprawnością, którzy podkreślą swoje prawa w dostępie do edukacji seksualnej.

Integralną częścią konferencji jest warsztat dla biegłych sądowych, psychologów i pedagogów, terapeutów dotyczący wspierania ofiar przemocy seksualnej z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin, który poprowadzi Aafke Scharloo, terapeutka z Holandii.

Wszystkie informacje o konferencji, o programie, dodatkowych warsztatach, a także odpłatności i rejestracji można znaleźć na stronie www.seksualnoscniepelnosprawnych.edu.pl.

Organizatorzy: dr Izabela Fornalik, Miasto Gdynia, Gdyńska Fundacja „Dom Marzeń” oraz PSOUU Koło w Gdyni.
Fundacja JiM jest partnerem kluczowym konferencji.

Zobacz także
Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam